Valmieras novada futbola čempionāts 2022

Komandas pieteikuma anketa

Lūdzu aizpildīt visas ailes, ja ir kādi jautājumi sazinieties ar organizatoriem.

Valmieras  novada futbola čempionāts

2022. gada vasaras sezona

NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis

1.1. Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu;

1.2. Popularizēt amatieru futbolu un radīt pozitīvu sacensību garu;

1.3. Sniegt iespēju pilnveidoties sportiskajā ziņā komandām un futbolistiem, kuri meistarības ziņā, iespējams, vēl nav pilnībā gatavi startēt lielākajos turnīros

2. Sacensību vieta un laiks

2.1. Vieta – VOC minifutbola laukumā,

2.2. Laiks – 2022.gada 1.jūnijs

3. Sacensību organizatori, galvenie tiesneši un spēļu tiesneši

3.1. Sacensības organizē Sporta klubs „MPS” sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību.

3.2. Spēles tiesā organizatoru norīkoti tiesneši.

3.3. Komandu lūgumus par tiesnešu maiņu uz nozīmēto spēli nepieņem. Tiesneša lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu pilnvarotās personas.

4. Sacensību dalībnieki

4.1. Čempionātā aizliegts spēlēt spēlētājiem, kuri 2022.gada sezonā ir vai ir bijuši pieteikti Latvijas vai citas valsts pēc spēka divu spēcīgāko futbola līgu čempionātiem.

4.2. Čempionātā drīkst piedalīties jebkurš spēlētājs, kurš spēlētāja pieteikšanas brīdī ir vismaz 16 (sešpadsmit) gadus vecs.

4.3. Komanda turnīram var pieteikt ne mazāk kā 8, un ne vairāk kā 15 spēlētājus

4.4. Iesniedzot pieteikumu, spēlētāji piekrīt šim nolikumam. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli sacensību laikā.

4.5. Piekrītot dalībai Valmieras futbola 2022 čempionātam , dalībnieki piekrīt, ka viņu vārds, uzvārds un foto vai video attēls var tikt izmantots mārketinga nolūkos. Organizatori apliecina, ka nenodos jebkādus personu datus trešajām personām.

4.6. Katrs dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienā komandā, kā arī futbola sacensību laikā nav atļauts pāriet citas komandas sastāvā

5. Dalības maksa

5.1. Dalības maksa EUR 25,- (divdesmit pieci eiro) no komandas par spēli.

5.2. Dalības maksu var samaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu, vienojoties ar organizatoru.

5.3. Dalības maksas tiek izlietotas laukumu īrei, tiesnešu darba apmaksai, informatīvā atbalsta nodrošināšanai, organizatoriskiem izdevumiem un balvu fondam.

6. Sacensību rīkošanas kārtība un noteikumi

6.1. Sacensības tiek organizētas atbilstoši FIFA noteikumiem,

6.2. Visas izmaiņas minētas turpmākajos šī nolikuma punktos:

6.2.1 Spēles laiks 2x20 min.

6.2.2 Izspēles kārtība tiks laicīgi saskaņota ar komandu pārstāvjiem.

7. Vietas noteikšana kārtība

7.1. Vietas nosaka pēc lielākās izcīnīto punktu summas. Par uzvaru 3p, neizšķirtu 1p, zaudējumu 0p.

7.2. Gadījumā, ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu

ieņem komanda, kurai ir:

7.2.1. uzvara savstarpējā spēlē;

7.2.2. vairāk uzvaru visās spēlēs;

7.2.3. labākā vārtu attiecība visās spēlēs;

7.2.4. lielāks vārtu guvums visās spēlēs;

7.3. Ja izslēgšanas spēlēs pēc pamatlaika rezultāts ir neizšķirts, tad uzvarētāju noskaidro pēcspēles sitienu sērijā. Tajā piedalās 3 spēlētāji no katras komandas. Ja arī pēc tiem ir neizšķirts, tad komandas turpina izpildīt pēcspēles sitienus līdz pirmajai kļūdai. Spēlētāji atkārtoti pēcspēles sitienus drīkst izpildīt tikai tad, kad vienas komandas visi spēlētāji tos jau ir izpildījuši.

8. Disciplinārsodi

8.1. Par rupjiem disciplīnas pārkāpumiem (piemēram, lamāšanās, draudu izteikšana, tīša sišana tiesnesim, spēlētājiem, organizatoriem vai pasākuma apmeklētājiem, alkohola lietošana spēles laikā u.tml.) spēlētājam vai komandas pārstāvim var tikt piemērots kāds no zemāk uzskaitītajiem disciplinārsodiem:

8.1.1. naudas sods;

8.1.2. diskvalifikācija uz atsevišķām spēlēm;

8.1.3. diskvalifikāciju uz visu čempionāta laiku.

8.2.Ja komanda izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, atlikušajās spēlēs tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0:5.

9. Strīdu risināšana

9.1. Jebkurus strīdus, kas saistīti ar šī nolikuma ievērošanu un sacensību norisi, kā arī par disciplinārsodu piemērošanu lemj Sacensību organizētāji.

9.2. Sacensību organizētāju lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

9.3. Pretenziju par šī nolikuma pārkāpumiem drīkst iesniegt tikai komandas noteiktais pārstāvis. Pretenzija iesniedzama rakstiskā veidā pie tiesnešu galdiņa 10 minūšu laikā pēc attiecīgās spēles.

9.4. Pretenzijas par spēles tiesnešu pieņemtajiem lēmumiem netiek izskatītas.